• Sosyal Medya Tanıtım Hizmetleri
  • Reklam - Tanıtım Çalışmaları
  • Kriz İletişimi
  • Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler Çalışmaları
  • Basın Danışmanlığı
  • Basın İzleme
  • Basın Toplantıları
  • Basın Takibi
BASIN & HALKLA İLİŞKİLER